Contact

Contact us

Wolek.tech Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
58-130 Żarów
Poland
e-mail: office@wolek.tech
tel.: +48 881 088 145

WOLEK spółka z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Dolnośląskie, Polska,  KRS 0000702065,

NIP 8842786034, REGON 368710736, Kapitał zakładowy 250.000,00 zł   – wniesiony w całości,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Wolek.tech